Công trình tiêu biểu

Công trình tiêu biểu

CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: Hostel

Địa chỉ: Chung cư tại Lê Hữu Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 3/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN GIƯỜNG TẦNG SẤT KHU LƯU TRÚ CÔNG NHÂN TẠI MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

DỰ ÁN GIƯỜNG TẦNG  TẠI KHU LƯU TRÚ NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

Địa chỉ:  Mỹ Đình - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 02/2018

Nội dung: Cung cấp giường tầng sắt GTS01, giát giường bằng gỗ tự nhiên nhóm gỗ keo.

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI XA LA – HÀ ĐÔNG

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI XA LA – HÀ ĐÔNG

Đơn vị sử dụng:  IDC VIETNAM (Vietnam Develop Investment Construction Joint Stock Company)

Địa chỉ: Xa la – Hà Đông - Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án: tháng 4/2017

 

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT CHIẾN SỸ

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT CHIẾN SỸ

Đơn vị sử dụng:  Doanh trại quân đội.

Thời gian thực hiện dự án: tháng 3/2017

Nội dung: Giường được thi công theo thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của đơn vị đặt hàng.

 

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI MỸ ĐÌNH – HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI MỸ ĐÌNH – HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: Khu công nghiệp vừa và nhỏ Mỹ Đình.

Địa chỉ: Mỹ Đình - Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án: tháng 8/2017

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI XUÂN MAI - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI XUÂN MAI – CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: Khu nhà ở công nhân viên Xuân Mai – Hà Nội

Địa chỉ: Xuân Mai – Huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án: tháng 2/2017

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL LINH ĐÀM

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL LINH ĐÀM

Đơn vị sử dụng: Hostel Hà Nội 102

Địa chỉ: Căn Condotel 2308 - Toà HH2A - Bán đảo Linh Đàm - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 6/2017

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TRẦN ĐẠI NGHĨA - HÀ NỘI (ĐỢT 2)

Đơn vị sử dụng: Khu nhà ở Học sinh - sinh viên Trần Đại Nghĩa

Địa chỉ: Ngõ 112 - đường Trần Đại Nghĩa - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 9/2016

Nội dung: Cung cấp giường tầng sắt giát gỗ MFC.

Số lượng 24 chiếc

Đọc thêm...

DỰ ÁN GIƯỜNG TẦNG SẮT BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN ĐỊNH CÔNG - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN ĐỊNH CÔNG - HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: Bệnh viện Bưu điện Định Công 

Địa chỉ: 49 Trần Điện, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 7/2015

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TRƯỜNG HỮU NGHỊ T78

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG HỮU NGHỊ T78

Đơn vị sử dụng: Ký túc xá Trường Hữu Nghị T78

Địa chỉ: Thọ Lộc - Phú Thọ - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 8/2016

Đọc thêm...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL