Công trình tiêu biểu

Công trình tiêu biểu

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG HOMESTAY 91 NGUYỄN CHÍ THANH - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOMESTAY 91 NGUYỄN CHÍ THANH - HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: HOMESTAY

Địa chỉ: Chung cư tại 91 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 9/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG HOSTEL 165 THÁI HÀ - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG HOSTEL TẠI 165 THÁI HÀ

Đơn vị sử dụng: Hostel

Địa chỉ: Chung cư tại 165 Thái Hà - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 8/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG 3 TẦNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG 3 SẮT KHU CÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG

Đơn vị sử dụng: Nhà ở công nhân viên.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hải Dương - TP. Hải Dương

Thời gian thực hiện dự án: tháng 5/2018

Nội dung: Cung cấp giường 3 tầng sắt, giát giường bằng gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên nhóm V.

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG ĐÔI QUÂN ĐỘI LẠNG SƠN

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG ĐÔI QUÂN ĐỘI LẠNG SƠN

Đơn vị sử dụng: Đơn vị Quân đội

Địa chỉ: Lạng Sơn

Thời gian thực hiện dự án: tháng 4/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG HOSTEL CẦU GIẤY - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL CẦU GIẤY - HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: Hostel

Địa chỉ: Chung cư tại Công viên Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 7/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG HOSTEL HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: Hostel

Địa chỉ: Chung cư tại Hà Đông - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 7/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI (ĐỢT 2)

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI (ĐỢT 2)

Đơn vị sử dụng: Hostel

Địa chỉ: Chung cư tại Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 5/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT HOSTEL MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

Đơn vị sử dụng: Hostel

Địa chỉ: Chung cư tại Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 3/2018

Đọc thêm...

DỰ ÁN GIƯỜNG TẦNG SẤT KHU LƯU TRÚ CÔNG NHÂN TẠI MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

DỰ ÁN GIƯỜNG TẦNG  TẠI KHU LƯU TRÚ NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI MỸ ĐÌNH - HÀ NỘI

Địa chỉ:  Mỹ Đình - Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án: tháng 02/2018

Nội dung: Cung cấp giường tầng sắt GTS01, giát giường bằng gỗ tự nhiên nhóm gỗ keo.

Đọc thêm...

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI XA LA – HÀ ĐÔNG

DỰ ÁN CUNG CẤP GIƯỜNG TẦNG SẮT TẠI XA LA – HÀ ĐÔNG

Đơn vị sử dụng:  IDC VIETNAM (Vietnam Develop Investment Construction Joint Stock Company)

Địa chỉ: Xa la – Hà Đông - Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án: tháng 4/2017

 

Đọc thêm...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL